NARSAPUR

Hyderabad – Narsapur Rd, Vinayaknagarcolony, Narsapur, Telangana 502313