IBRAHIMPATNAM

new bus stand, Mahankhali Nagar, Ibrahimpatnam, Telangana 501506